Opzetten van Applicatie Life cycle Management

Organisaties hebben vaak veel meer applicaties, dan ze denken. Het op een rij zetten en opschonen van applicaties gebeurt veelal in het kader van organisatorische veranderingen, zoals een uitbesteding van ICT, een werkplekmigratie, het vernieuwen van het softwaredistributie-systeem en de invoering van een licentiecompliancy-project.

Roadmap Applicatie Life Cycle Management

Cegeka heeft de stappen en de bijbehorende hulpmiddelen uitgewerkt om applicaties onder beheer te brengen. Hieronder ziet u een schematische procesflow van het applicatiemanagement. Het gehele proces wordt ondersteund door Application Manager, een webgebaseerde workflowtool, die alle handelingen en data vastlegt en rapporteert.


Overzicht stappen in het applicatie life cycle management

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet:

  • Assessment
  • Proof of Concept
  • Planning
  • Uitvoering

Business assessments

  • Workshop applicatiemanagement doelstellingen: vaststelling van de probleemdefinitie en reikwijdte van het project.

Technische assessments

  • Inventarisatie van applicaties: (on) gebruikte applicaties worden centraal geregistreerd.
  • De compatibiliteit van applicaties testen met het Windows platform, virtuele applicaties en werking in de cloud.

Workshops voor applicatiemanagement

De workshops kunnen twee doelstellingen hebben, kennisoverdracht en daadwerkelijk gebruik in een Proof of Concept om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. Beschikbare workshops zijn:

  • Inrichten van het proces van applicatiemanagement met behulp van Application Manager.
  • Applicatievirtualisatie met Packaging Robot (Microsoft App-V, VMware ThinApp of Citrix XenApp).
  • System Center Configuration Manager voor softwaredistributie. Meting van applicatiecompatibiliteit d.m.v. AppTitude.

Planning

Cegeka helpt organisaties bij het opstellen van een plan van aanpak voor het opschonen van software-applicaties. Op basis van een omgevingsanalyse maken we een projectplan voor het verzamelen en beschrijven van alle relevante informatie over applicaties, de manier waarop applicaties opgeschoond gaan worden en hoe de projectorganisatie eruit komt te zien.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in het Applicatie Life Cycle Management de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000.

Download brochure Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping

Download brochure Cegeka Infrastructure Framework

Download brochure Application Manager