Vernieuwen van de private cloud

Organisaties profiteren al volop van de dynamiek die virtualisatie-technologieën toevoegen aan de eigen datacenters. Maar datacenters worden groter en complexer; de hoeveelheid data groeit en we vragen steeds meer prestaties van servers, doordat de gebruikerseisen toenemen.

Door de komst van cloud computing worden servers, storage en networking vaker als resources gepoold en op aanvraag aangeboden aan de business. Een private cloud geeft beheerders en gebruikers meer self-service mogelijkheden en maakt de doorbelasting van diensten eenvoudiger. Waardevol is de grote mate van schaalbaarheid en elasticiteit, dankzij de integratie met de public cloud. Daartoe is integraal datacenter management nodig.

Roadmap to the Dynamic Datacenter

Om inzichtelijk te maken welke oplossingen een bijdrage leveren aan de realisatie van een dynamischer dienstverlening aan gebruikers en beheerders, heeft Cegeka een Roadmap to the Dynamic Datacenter ontwikkeld. Deze roadmap helpt u bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen.


Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap

Voorbeeld uitsnede Infrastructuur Optimalisatie Roadmap

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet:

 • Assessment
 • Proof of Concept
 • Planning
 • Uitvoering

Datacenter assessment

De waarde van datacenter technologieën voor de business en de techniek wordt bepaald door een inventarisatie uit te voeren van uw ICT-infrastructuur, behoeften, knelpunten en doelstellingen. Daartoe voeren we business en technische assessments uit.

Business assessment

 • Service Level onderzoek: beoordeling van beschikbaarheid en afhankelijkheid van uw organisatieprocessen.
 • IT Process Optimization: identificeren veelvoorkomende IT aanvragen ten behoeve van automatisering en standaardisering.
 • Persona-onderzoek: onderzoek naar de ICT behoeften van gebruikers.

Technische assessment

 • Desktop Analyse: vaststelling behoefte applicaties en resources door monitoring van gebruikersgedrag op werkplek. Helpt bij de keuze van toepassing desktopvirtualisatie binnen uw organisatie.
 • Virtualisatie Scan: technische inventarisatie van fysieke servers en belasting processor, geheugen en storage. De virtualisatie scan helpt bij het afwegen van server virtualisatie en sizing van resources.
 • Data Analyse: archivering, deduplicatie en sanering door classificatie van bestanden en mail op leeftijd en grootte.

Workshops

De workshops kunnen twee doelstellingen hebben, kennisoverdracht en daadwerkelijk gebruik in een Proof of Concept om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. De Proof of Concept is een op zichzelf staande omgeving, zodat beheerders en gebruikers goed hun eisen en wensen kenbaar kunnen maken. Beschikbare workshops zijn:

 • Gevirtualiseerd en geautomatiseerd datacenter met selfservice, monitoring en virtualisatie.
 • Stroomlijnen (virtueel) serverbeheer met managementsuites.
 • Identitymanagement en single sign-on.
 • Beheer, distributie en virtualisatie van applicaties.
 • Inrichten van en migratie naar een private cloud.
 • Storage, back-up en archivering.
 • Beveiliging en encryptie van data.

Planning

De planning vormt de ruggengraat van uw datacenter strategie, omdat hierin bedrijfsdoelstellingen vertaald zijn naar technische middelen of diensten. We ronden de planning af met een adviesrapport en maken inzichtelijk hoe het IT-budget kan worden opgebouwd uit operationele uitgaven in plaats van kapitaalinvesteringen.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000.

End of Life Windows Server 2003. Wat nu?

Wat kan Azure voor uw organisatie betekenen?

Welk datacenter concept past bij uw organisatie?

Hoe beheert u alle data?

Download brochure Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping

Download brochure Cegeka Infrastructure Framework