ICT strategie en planning opstellen

Bij het realiseren van hun visie, strategie en doelstellingen zijn bedrijven steeds meer afhankelijk van ICT. Cegeka helpt bedrijven om hun visie en doelstellingen te vertalen naar een duidelijk ICT-stappenplan.

ICT Infrastructuur Optimalisatie roadmapping

Doelstellingen zijn het uitgangspunt van ICT-veranderingen. Met een speciaal ontwikkelde methodiek en de Infrastructuur Optimalisatie (IO) Roadmap bekijken we welke ICT-projecten nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

De roadmap toont zeven samenhangende lagen, die gezamenlijk de gehele ICT-infrastuctuur omvatten. Per doelstelling wordt voor elk van deze lagen bepaald welke projecten moeten worden uitgevoerd.

Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap
Voorbeeld uitsnede Infrastructuur Optimalisatie roadmap

Werkwijze: denken vanuit de gebruiker

Onderscheidend aan de IO-roadmapping aanpak is de gebruikerscentrische benadering: de werksituatie van de gebruiker is het uitgangspunt van het onderzoek en de verdere ontwerpkeuzen die daarop volgen. Dit stelt ons in staat om ICT-veranderingen aan te dragen die passen bij uw bedrijfsdoelstellingen.

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet: 

  • Assessment
  • Workshop
  • Planning
  • Uitvoering

Business Assessments

Cegeka heeft diverse business assessments ontwikkeld om het gebruik en de behoefte van ICT door de organisatie te analyseren, oplossingen te evalueren en randvoorwaarden te definiëren. Met deze inzichten wordt gezamenlijk een visie gedefinieerd en worden de verwachtingen expliciet gemaakt.

Technische assessments

De technische assessments meten de prestaties van de ICT-infrastructuur en toetsen of deze voldoen aan de eisen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid en relevante wetgeving.

Workshops

De workshops hebben twee doelstellingen. Ten eerste brengen we u kennis bij over de technologische mogelijkheden en valkuilen. De tweede doelstelling is om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. Dit doen we middels Proof of Concepts waarin gezamenlijk scenario's uitgewerkt worden. Voor veel Proof of Concepts zijn speciale fondsen beschikbaar.

Planning

De planning vormt de ruggengraat van uw ICT-strategie, omdat hierin bedrijfsdoelstellingen vertaald zijn naar technische middelen of diensten. Deze worden in hun onderlinge samenhang weergegeven op een speciale routekaart. Dit vereenvoudigt het prioriteren, bewaken en sturen van de verschillende ICT-projecten voor u. In het adviesrapport maken wij de financiële en technische opties inzichtelijk.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen. 

Achtergrond Infrastructuur Optimalisatie roadmapping

De IO roadmapping methodiek is mede gebaseerd op het Infrastructuur Optimalisatie model van Microsoft. Dit groeimodel beschrijft stadia van volwassenheid waarin de verschillende onderdelen van de ICT-infrastructuur zich kan begeven. Het biedt bruikbare handvatten om passende verbeterstappen te plannen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000.

Download brochure over Strategische Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping