Het Nieuwe Werken technologisch invoeren

Het Nieuwe Werken is de ontwikkeling in organisaties om het werk anders in te delen op de dimensies tijd en locatie. Dit gaat gepaard met vraagstukken ten aanzien van personeelsbeleid en cultuur, leiderschap, kantoorinrichting en werktijden. Cegeka richt zich op de techniek achter het Nieuwe Werken. Daarbij kunt u denken aan

 • De realisatie van mobiele en thuiswerkplekken waarbij er echt geen verschil meer is met de kantoorsituatie;

 • De realisatie van werkplekken voor partners en buitenlandse vestigingen;

 • De implementatie van web- en video conferencing systemen;

 • De implementatie van flexplekken.

Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping

Om inzichtelijk te krijgen welke ICT diensten en producten een bijdrage leveren aan uw bedrijfsdoelstellingen, heeft Cegeka een ICT infrastructuur Optimalisatie Roadmap ontwikkeld. De roadmap biedt een duidelijk groeipad en is een geschikt middel om de juiste mix aan investeringen in vast te stellen.

Lees meer over Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping.

Assessments ter bepaling behoeften Nieuwe Werken

In het assessment wordt de waarde van nieuwe technologieën bepaald door een inventarisatie uit te voeren van uw huidige ICT-infrastructuur, de behoeften, knelpunten en doelstellingen. Krachtig aan de roadmapmethodiek is dat eerst de gebruikersbehoeften in kaart worden gebracht, alvorens met de technologieselectie te starten.

Business assessments

 • Persona-onderzoek: beschrijving van de werkwijze van gebruikers en toetsing op toepasbaarheid van de nieuwe technologieën.

 • Businessimpact onderzoek: beoordeling van beschikbaarheid en afhankelijkheid van uw organisatieprocessen met de werkplek.

 • Visie en scope onderzoek: het opstellen van een precieze projectdefinitie met een globaal ontwerp.

Technische assessments

 • Applicatiescan: testen van compatibiliteit van applicaties.

 • Officescan: scan en test van werking Office 2007/2010/2012 documenten.

 • Workspacescan: meting van prestaties van de clients en geschiktheid tot de werkplekvarianten: fat-client, SBC of VDI.

 • Netwerkscan: meting van de gewenste en haalbare netwerkprestaties (WAN en LAN).

 • Infrastructuurscan: de vereiste security policies, certificaten en een scan van de inrichting van Active Directory of eDirectory.

Proof of Concept

De Proof of Concept fase is bedoeld om bewijs te leveren, dat de oplossing voor u werkt (of niet). Wij verzorgen de inrichting van een kant-en-klare omgeving. Er gelden aantrekkelijke financiële programma’s voor de diverse Proof of Concepts met online werkplekken, desktop- en applicatievirtualisatie, identitymanagement, samenwerkingstoepassingen en storage.

Planning

De planning vormt de ruggengraat van uw Nieuwe Werken strategie, omdat hierin bedrijfsdoelstellingen vertaald zijn naar technische middelen of diensten. Op een speciale routekaart geven we in hoofdlijnen de selectie weer van de bouwstenen voor de werkplek en de onderlinge samenhang. Dit vereenvoudigt het prioriteren, bewaken en sturen van de verschillende ICT-projecten voor u.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000. 

Office 365; werken vanuit de cloud

Welke werkstijlen passen bij uw organisatie?

Vergroot met het juiste werkplek concept de productiviteit en vereenvoudig het beheer

Cloud Portal Workspace; de moderne online werkomgeving van de toekomst

Download brochure over Infrastructuur Optimalisatie roadmapping

Download brochure Infrastructure Framework