Balans in gebruikersbehoeften en security

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met veranderend computergebruik door medewerkers, waardoor de balans tussen security-maatregelen en gebruikersbehoeften moet worden bijgesteld. Medewerkers zijn mobieler, verrichten hun werkzaamheden vaker op geografisch verspreide locaties en werken regelmatig met hun eigen devices en media. Dit gebeurt bovendien veelal buiten de reguliere kantoortijden. 

Bedrijven die van deze trends profiteren en ze inzetten voor hun personeelsbeleid en/of innovatievermogen, hebben te maken met een uitdaging: de controle over hun ICT-omgeving; de kosten, de veiligheid en de beheersbaarheid.

Security Roadmap

Om inzichtelijk te maken welke security-maatregelen passen bij de behoeften van uw medewerkers, heeft BRAIN FORCE een Security Roadmap ontwikkeld. De roadmap biedt een duidelijk groeipad naar een meer volwassen omgeving en is een geschikt middel om de juiste mix aan investeringen vast te stellen. 

BRAIN FORCE hanteert hierbij een gebruikercentrische benadering; de werksituatie van de medewerkers is het uitgangspunt van ons onderzoek. Dit stelt ons in staat om security-maatregelen aan te dragen die uw medewerkers ‘enablen’ in plaats van hinderen.

Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap
Voorbeeld uitsnede Infrastructuur Optimalisatie roadmap

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet:

  • Assessment
  • Workshop
  • Planning
  • Uitvoering

Security assessment

Om een samenhangende roadmap op te stellen is het belangrijk om de doelstellingen expliciet te maken. Voorbeelden van doelstellingen: veilig samenwerken en communiceren, medewerkers mobieler maken, de efficiency verhogen door een self-service portal en meer informatie in de keten delen. Door middel van business en technische assessments inventariseren wij uw doelstellingen en bijbehorende eisen ten aanzien van beschikbaarheid en relevante wet- en regelgeving.

Business assessment

  • Persona onderzoek: inventarisatie van functieprofielen d.m.v. onderzoek naar de werkwijze van gebruikers en hun behoefte aan communicatiemiddelen.
  • Visie en scope onderzoek: het opstellen van een precieze projectdefinitie met een globaal ontwerp.

Technisch assessment

  • Risico- en kwetsbaarheidsscan voor de gewenste situatie. 
  • Infrastructuurscan op de middelen die van invloed zijn op de kwetsbaarheid van de infrastructuur, de productiviteit en het gebruiksgemak van de eindgebruiker. 
  • SIO advanced: penetratietesten om de toegang naar webgebaseerde applicaties veilig te stellen.

Workshops

De workshops hebben twee doelstellingen. Ten eerste brengen we u kennis bij over de technologische mogelijkheden en valkuilen. De tweede doelstelling is om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. Dit doen we middels een Proof of Concept omgeving waarin gezamenlijk aan scenario's uitgewerkt worden. 

Planning

Er wordt een globaal ontwerp opgesteld met de aanbevolen projectaanpak. Voor elk afzonderlijk project wordt een projectbrief opgesteld met een beraming van de operationele kosten en de kapitaalinvesteringen. Zo ontstaat een compleet beeld van alle randvoorwaarden en uit te voeren activiteiten.

Uitvoering

BRAIN FORCE kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het BRAIN FORCE Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 (0) 318 560 360.

Download de brochure Security Roadmap. A user centric approach

Download de brochure over Infrastructuur Optimalisatie roadmapping

Download brochure over BRAIN FORCE Infrastructure Framework