Transitie naar ICT cloud diensten en producten

ICT is langzamerhand een verhandelbaar artikel geworden; cloud diensten voorzien u van de benodigde capaciteit op het door u gewenste moment. Gerenommeerde ICT-leveranciers lanceren met grote regelmaat krachtige en makkelijk toegankelijke cloud diensten, speciaal voor zakelijke omgevingen.

Roadmap to the Cloud

Om inzichtelijk te maken welke cloud diensten en producten een bijdrage leveren aan uw bedrijfsdoelstellingen, heeft Cegeka een Roadmap to the Cloud ontwikkeld. De roadmap biedt een duidelijk groeipad en is een geschikt middel om de juiste mix aan investeringen in uw eigen infrastructuur (on-premise) en in de cloud vast te stellen.

Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap
Voorbeeld uitsnede Infrastructuur Optimalisatie Roadmap

Cloud assessment

De waarde van cloud diensten voor de business en de techniek wordt bepaald door een inventarisatie uit te voeren van uw ICT-infrastructuur, behoeften, knelpunten en doelstellingen. Tevens wordt getoetst of de cloud diensten voldoen aan uw eisen ten aanzien van de beschikbaarheid, veiligheid en de relevante wet en regelgeving. Daartoe gebruiken we business en technische assessments.

Business assessment

 • Persona-onderzoek: beschrijving van de werkwijze van gebruikers.

 • Business Continuity onderzoek: beoordeling van beschikbaarheid en afhankelijkheid van uw organisatieprocessen.

 • Visie en scope onderzoek: het opstellen van een precieze projectdefinitie met een globaal ontwerp.

Technische assessment

 • Applicatiescan: testen van compatibiliteit van applicaties met nieuwe cloud applicaties.

 • Desktopscan: meting van prestaties van de clients en geschiktheid tot virtualisatie.

 • Netwerkscan: meting van de gewenste en haalbare netwerkprestaties (WAN en LAN).

 • Infrastructuurscan: de vereiste security policies, certificaten en een scan van de inrichting van Active Directory of eDirectory.

Workshops

De workshops kunnen twee doelstellingen hebben, kennisoverdracht en daadwerkelijk gebruik in een Proof of Concept om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. De Proof of Concept is een op zichzelf staande omgeving, zodat beheerders en gebruikers goed hun eisen en wensen kenbaar kunnen maken. Beschikbare workshops zijn:

 • Exchange Online: mailafhandelingen opslag.

 • SharePoint Online: bedrijfsportaal voor uw medewerkers en leveranciers.

 • Office 365: de complete Office Suite, inclusief mail vanuit de cloud.

 • Software as a Service: specifieke businesssoftware.

 • Platform as a Service: een beheerd besturingssysteem.

 • Storage in de cloud: dataopslag.

 • Backup Online: wegschrijven server en werkplek backups.

 • Archive to the cloud: archiveer data naar goedkope storage.

Planning

De planning vormt de ruggengraat van uw cloud strategie, omdat hierin bedrijfsdoelstellingen vertaald zijn naar technische middelen of diensten. De selectie van on-premise en cloud projecten en hun onderlinge samenhang staat in hoofdlijnen weergegeven op een speciale routekaart. Dit vereenvoudigt het prioriteren, bewaken en sturen van de verschillende ICT-projecten voor u. In het adviesrapport maken wij inzichtelijk hoe het ICT-budget kan worden opgebouwd uit operationele uitgaven in plaats van kapitaalinvesteringen.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in de Roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000. 

Wat kan Azure voor uw organisatie betekenen?

Office 365; werken vanuit de cloud

Doe de Cloud Quick Check

Download brochure Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping

Download brochure Cegeka Infrastructure Framework