Slimmer communiceren en samenwerken

De technologische ontwikkelingen in de telecom versnellen door de samensmelting met ICT. De drijfveer van Cegeka is om organisaties productiever te maken met de nieuwe generatie communicatie en collaboratie oplossingen.

Medewerkers kunnen laagdrempelig communiceren en samenwerken met collega’s, klanten en partners. Op die manier bevordert Unified Communications (UC) de ketenintegratie en productiviteit. Bedrijven kunnen hun processen volwassener en slimmer inrichten, want het UC platform biedt talrijke mogelijkheden om bedrijfsgerichte oplossingen te ontwikkelen.

Roadmap to Unified Communications

Cegeka heeft een Roadmap to Unified Communications ontwikkeld. De Roadmap to Unified Communications beantwoordt de vraag welke onderdelen van Unified Communications bij uw bedrijfstrategie, cultuur en processen passen. De roadmap biedt een duidelijk groeipad en is een geschikt middel om een technologieselectie te maken en een bijbehorende planning op te stellen.


Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap

Voorbeeld uitsnede Infrastructuur Optimalisatie roadmap

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet:

 • Assessment
 • Proof of Concept
 • Planning
 • Uitvoering

Unified Communications assessment

De waarde van Unified Communication (UC) technologieën voor de business en de techniek wordt bepaald door een inventarisatie uit te voeren van uw ICT-infrastructuur, behoeften, knelpunten en doelstellingen. Speciale aandacht gaat uit naar de afweging met UC cloud diensten, PBX-telefooncentrales en de vereiste bandbreedte. Tevens wordt getoetst of de UC technologieën voldoen aan uw eisen ten aanzien beschikbaarheid, veiligheid en de relevante wetgeving.

Business assessment

 • Initiatiegesprek management: bepaling van de doelstellingen en de scope van de roadmap.
 • Persona onderzoek: inventarisatie van functieprofielen d.m.v. onderzoek naar de werkwijze van gebruikers en hun behoefte aan communicatiemiddelen.
 • Businessimpact onderzoek: beoordeling afhankelijkheid van uw organisatieprocessen met communicatie en samenwerkingsprocessen.
 • Factor 4 index: beoordeling van relevantie van Nieuwe Werken voor uw organisatie op vier gebieden (inspiratie, organisatie, cultuur en technologie).
 • Visie en scope onderzoek: het opstellen van een precieze projectdefinitie met een globaal ontwerp.

Technisch assessment

 • Infrastructuurscan: de vereiste netwerkomstandigheden, security policies, PABX, certificaten en scan van Active Directory of eDirectory.
 • Baseline-scan: optimaliseren van toekomstige functionaliteiten d.m.v. het opstellen van een baseline van het huidige gebruik van communicatie en samenwerkingsmiddelen.
 • Data-scan: meting van optimale opslag locatie van e-mail, spraak, video en chat.
 • Documentenscan: meting compatibiliteit van documenten in nieuwe productiviteitsapplicaties. 

Workshop

De workshops kunnen twee doelstellingen hebben, kennisoverdracht en daadwerkelijk gebruik in een Proof of Concept om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. De Proof of Concept is een op zichzelf staande omgeving, zodat beheerders en gebruikers goed hun eisen en wensen kenbaar kunnen maken.

Planning

Er wordt een globaal ontwerp opgesteld met de aanbevolen projectaanpak. Voor elk afzonderlijk project wordt een projectbrief opgesteld met een beraming van de operationele kosten en de kapitaalinvesteringen. Zo ontstaat een compleet beeld van alle randvoorwaarden en uit te voeren activiteiten.

Uitvoering

Cegeka kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000.

Download de brochure over Infrastructuur Optimalisatie roadmapping

Download brochure over Cegeka Infrastructure Framework

Voordelen
 • Betere bereikbaarheid
 • Tijdbesparend én klantvriendelijk
 • Integratie mogelijkheden applicaties
 • Ad hoc schaalbaar
 • Beschikbaar als cloud dienst