Verbeteren van het ICT-beheer

De inrichting van het ICT-beheer bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de ICT-voorzieningen en het niveau van de kosten. Waar veel tijd en inspanning besteed wordt aan het blussen van branden, is er ook navenant weinig ruimte om strategische doeleinden te verwezenlijken met ICT.

Cegeka helpt organisaties bij het inrichten en professionaliseren van het ICT-beheer. Hoofddoelstelling van onze oplossingen is rust te brengen in het ICT-beheer zodat pro-actief service aan de business geboden kan worden. De oplossingen dragen bij aan krachtige werkomgevingen voor gebruikers, kortere reactietijden en meetbare kosten. Dankzij de nieuwste technologie wordt het ICT-beheer geautomatiseerd.

Technische assessments

Om een passend aanbod, financieel en functioneel, vast te stellen wordt de huidige ICT-omgeving geïnventariseerd en geëvalueerd. Veelal vindt dit plaats in het kader van een verandertraject.

  • Complete infrastructuur assessment: met behulp van slimme inventory tooling wordt uw omgeving geïnventariseerd. Handig voor algemene verbeterplannen en prestatieverbetering.

  • De migratie van Novell ZENworks voorbereiden door automatische inventarisatie van AOT-objecten.

  • Compatibiliteit van applicaties testen.

  • Evaluatie van virtualisatie mogelijkheden. 

  • Security: blootleggen van zwakke plekken in de veiligheid.

  • Cloud assessment: in kaart brengen van de mogelijkheden om applicaties via de cloud aan te bieden.

Opstellen plan van aanpak

U wilt weten welke stappen u moet zetten om de gewenste situatie te bereiken? Voor de scoping van de projecten past Cegeka de Infrastructuur Optimalisatie (IO) Roadmap toe. Daarin vertalen wij bedrijfsdoelstellingen naar ICT-projecten en maken we duidelijk van welke nieuwe technologieën het ICT-beheer het meest profiteert.

Lees meer over infrastructuur optimalisatie

Proof of Concepts

Proof of Concepts zijn een beproefd middel om de impact van nieuwe technologieën te bepalen voor het verbeteren van IT-beheer. Momenteel zijn er Proof of Concepts beschikbaar voor migraties naar Windows 8 en 8.1, applicatievirtualisatie, Citrix XenDesktop, VMware View, Quest vWorkspace en de Microsoft Online Services. Voor sommige Proof of Concepts zijn zelfs fondsen beschikbaar, waardoor het financieel aantrekkelijk kan zijn. Vraag ons naar uw mogelijkheden!

Ontwerp en implementatie

Onderscheidend aan de aanpak van Cegeka is dat de uitvoering en de implementatie van technologieën is uitgewerkt in het Cegeka Infrastructure Framework. Daarin verwerken wij onze kennis, kunde en ervaringen van klanten en bundelen deze in best practices. Het Infrastructure Framework behelst alle producten van onze partners Microsoft, Citrix en VMware.

Lees meer over de implementatie volgens het Infrastructure Framework

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +31 318 410 000 of mail naar info@cegeka.nl.