Groeipad voor een flexibele werkplek

Er is veel gaande op en rondom de ICT-werkplek. Organisaties oriënteren zich op Bring Your Own Device concepten, thuiswerken en online werkplekken. Wat deze scenario’s beschrijven is de Flexible Workspace: een werkplek die de kracht en flexibiliteit biedt om productief te zijn, terwijl de ICT-afdeling beschikt over de vereiste niveaus van controle, beheersbaarheid en beveiliging.

Roadmap to the Flexible Workspace

Om inzichtelijk te krijgen welke flexibele werkplekdiensten en producten een bijdrage leveren aan uw bedrijfsdoelstellingen, heeft Cegeka een Roadmap to the Flexible Workspace ontwikkeld. De roadmap biedt een duidelijk groeipad en is een geschikt middel om de juiste mix aan investeringen in de werkplek vast te stellen.


Voorbeeld van Infrastructuur Optimalisatie Roadmap

De roadmap kent diverse fasen, die afhankelijk van uw behoeften worden ingezet:

 • Assessment

 • Proof of Concept

 • Planning

 • Uitvoering

Workspace assessment

In het assessment wordt de waarde van nieuwe technologieën bepaald door een inventarisatie uit te voeren van uw huidige ICT-infrastructuur, de behoeften, knelpunten en doelstellingen. Krachtig aan de roadmap methodiek is dat eerst de gebruikersbehoeften in kaart worden gebracht, alvorens met de technologieselectie te starten. Daartoe gebruiken we business en technische assessments.

Business assessment

 • Persona-onderzoek: beschrijving van de werkwijze van gebruikers en toetsing op toepasbaarheid van de nieuwe technologieën.

 • Businessimpact onderzoek: beoordeling van beschikbaarheid en afhankelijkheid van uw organisatieprocessen met de werkplek.

 • Visie en scope onderzoek: het opstellen van een precieze projectdefinitie met een globaal ontwerp.

Technische assessment

 • Applicatiescan: testen van compatibiliteit van applicaties.

 • Officescan: scan en test van werking Office 2007/2010/2013 documenten.

 • Workspacescan: meting van prestaties van de clients en geschiktheid tot de werkplekvarianten: fat-client, SBC of VDI.

 • Netwerkscan: meting van de gewenste en haalbare netwerkprestaties (WAN en LAN).

 • Infrastructuurscan: de vereiste security policies, certificaten en een scan van de inrichting van Active Directory of eDirectory.

Workshops

De workshops kunnen twee doelstellingen hebben, kennisoverdracht en daadwerkelijk gebruik in een Proof of Concept om vorm en inhoud te geven aan de mogelijke oplossingen. De Proof of Concept is een op zichzelf staande omgeving, zodat beheerders en gebruikers goed hun eisen en wensen kenbaar kunnen maken. Beschikbare workshops zijn:

 • Windows 7/8 en Office 2010/2013.

 • Desktopvirtualisatie met Microsoft, Citrix en/of VMware.

 • Desktopbeheer en deployment.

 • User state virtualisatie met RES Workspace Manager, AppSense DesktopNow, Immidio Flex Profiles en Cegeka Workspace Manager.

 • Communiceren en samenwerken met SharePoint en Lync.

 • Cloud computing: Office 365, Lync, SharePoint, Exchange en Azure.

 • Applicatievirtualisatie: Microsoft App-V en VMware ThinApp.

 • Beveiliging: identiteits- en toegangsbeheer, netwerk en externe toegang.

Planning

Er wordt een globaal ontwerp opgesteld met de aanbevolen projectaanpak. Voor elk afzonderlijk project wordt een projectbrief opgesteld met een beraming van de operational expenses en de transitie naar de nieuwe werkplek. Zo ontstaat een compleet beeld van alle randvoorwaarden en uit te voeren activiteiten.

Uitvoering

Cegeka

kan voor verschillende onderdelen in de roadmap de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Hierbij maken wij gebruik van de best practices uit het Cegeka Infrastructure Framework, waarmee we in korte tijd een kwalitatief hoogwaardige en goed gedocumenteerde omgeving kunnen opbouwen.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000. 

Office 365; werken vanuit de cloud

Welke werkstijlen passen bij uw organisatie?

Vergroot met het juiste werkplek concept de productiviteit en vereenvoudig het beheer

Cloud Portal Workspace; de moderne online werkomgeving van de toekomst

Kennismaken met Enterprise Mobility? Doe een PoC.

Download brochure Infrastructuur Optimalisatie Roadmapping

Download brochure Cegeka Infrastructure Framework