Werkwijze van ICT dienstverlener Cegeka

Onderscheidend aan onze dienstverlening is de gebruikerscentrische aanpak: de behoeften van de gebruiker vormen het uitgangspunt van onderzoeken en de ontwerpkeuzen die daarop volgen. Wij erkennen daar twee kernwaarden voor:

  • Hoogwaardige expertise door ambitieuze certificeringstrajecten van onze Enterprise Consultants en Architecten.

  • Een innige samenwerking met partners die over de juiste technologieën beschikken.

We brengen deze twee waarden in de praktijk op de volgende twee werkwijzen.

Advies verbeterstappen ICT-infrastructuur

Wij zijn ervan overtuigd dat de bedrijfsdoelstellingen het uitgangspunt zijn voor vernieuwingen in de ICT-infrastructuur. We doen dit door middel van een speciaal ontwikkelde Infrastructuur Optimalisatie (IO) methodiek. Daarmee werken we per bedrijfsdoelstelling de gevolgen uit voor zeven lagen van uw ICT-infrastructuur. Op die manier ontstaat een samenhangend beeld van de mogelijkheden, randvoorwaarden en verwachtingen. Uw ICT-beleid krijgt richting en inhoud.

Lees meer over de IO methodiek

ICT-projecten uitvoeren

Het is een kunst om een gemaakte oplossingsrichting tot een goed einde te brengen en ervoor te zorgen dat de verschillende technologieën naadloos op elkaar aansluiten. Voor de implementatie van ICT hanteert Cegeka het Infrastructure Framework; dit is een blauwdruk voor de inrichting van een ICT-infrastructuur. Het Infrastructure Framework wordt door onze consultants in de praktijk toegepast, wat leidt tot nieuwe aanvullingen.

Naar onze mening is dit de meest optimale manier van kennisopbouw en kennisdeling. Het voordeel is dat de kennis en ervaring, die Cegeka in al haar projecten heeft opgedaan, gestructureerd aan de klant wordt doorgegeven.

Lees meer over het Infrastructure Framework

Samengevat, wij kunnen u helpen ‘richting aan uw ICT-beleid te geven’, de gemaakte keuzen goed te managen en de operatie (gebruik en beheer) te laten excelleren.

Wij bespreken graag uw specifieke situatie.

Een telefoontje is voldoende: +31 318 410 000.